• B-Droid - Robot do zapylania roślin

  Projekt automatyzacji zapylania roślin za pomocą robotów. Projekt realizowany pod kierownictwem dr Rafała Dalewskiego przy współpracy z Politechniką Warszawską. W ramach projektu został zbudowany pierwszy autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin – robot w dwóch odmianach – latającej i jeżdżącej. W ramach projektu zostały zbudowane:

  – mikrodron BSP (struktura/konstrukcja/napęd/aerodynamika/elektronika(Hardware i Software)),

  – autonomiczny BSP (sterowanie/elektronika (Hardware i Software)),

  – autonomiczny pojazd (sterowanie/elektronika (Hardware i Software)),

  – układ wykrywania roślin gotowych do zapylania (AI/ComputerVision).

 • UAV - Bezzałogowy statek powietrzny

  Projekt mający na celu automatyzację zadań realizowanych przez drony, sterowanie oraz automatyczne planowanie tras przelotu, identyfikację oraz omijanie przeszkód. W ramach projektu zrealizowano automatyzację procesów obserwacji prowadzonych z dronów, sterowanie orientacją oraz pracą kamery. Projekt realizowany przy współpracy z firmą SmartFactor. W projekcie zostały opracowane algorytmy pozwalające na planowanie i realizację obserwacji obiektów w trakcie lotu, wykrywanie obiektów za pomocą sztucznej inteligencji (AI) i oprogramowanie wspierające zarządzanie pracą układu (w tym zdalną, bezprzewodową komunikację i kontrolę)

 • AR/VR/MR

   

  Badania nad urządzeniem i systemem wspierającym dokładność i stabilność prezentacji obiektów rozszerzonej – AR,  wirtualnej – VR oraz mieszanej rzeczywistości – MR. W ramach projektu opracowujemy urządzenie pozwalające na określanie położenia i orientacji z bardzo wysoka precyzją. Urządzenie to umożliwi stabilne i precyzyjne śledzenie obiektów w systemach mieszanej rzeczywistości. W ramach projektu opracowano rozwiązania hardware i oprogramowanie. Projekt realizowany przy współpracy z firmą SmartFactor. W trakcie projektu powstało urządzenie umożliwiające pozycjonowanie w bardzo dużą dokładnością (Hardware, Software i Algorytmy), oprogramowanie rozszerzonej rzeczywistości do wizualizacji budowanych obiektów.

 • AI/HR

  Badania nad algorytmami sztucznej inteligencji wspomagającymi procesy rekrutacji, automatyzacja procesów rekrutacyjnych, algorytmy oceny kompetencji, dopasowania i rozwoju pracowników. Algorytmy harmonogramowania oraz oceny ryzyka i predykcji zdarzeń z uwzględnieniem optymalizacji przemieszczania się w ramach sieci drogowej i transportu publicznego oraz carshareingu. Projekt realizowany przy współpracy z firmą Express. W projekcie wytworzyliśmy algorytmy i oprogramowanie do prognozowania zdarzeń, narzędzia sztucznej inteligencji (AI) do opisu CV oraz narzędzia do planowania i symulacji zadań logistycznych z zastosowaniem uczenia maszynowego (ML) oraz autorskich algorytmów.

 • FizjoDroix

  Opracowanie urządzenia pomiarowego dla biegaczy. Czujniki ruchu, pozycji, przeciążeń oraz przyspieszeń wykorzystywane w fizjoterapii oraz ocenie sportowca. Projekt własny B-Droix.

  Na potrzeby projektu zostały opracowane:

  – urządzenie umożliwiające pomiar parametrów ruchu sportowca (Hardware i Software) wraz z czujnikami pozwalającymi na dokładną lokalizację (w tym w pomieszczeniach zamkniętych (In-door Navigation)),

  – algorytmy interpretacji ruchu u i pozycji sportowca (algorytmy, filtracja sygnału, fuzja danych)

  – mikroserwis akwizycji i interpretacji danych

 • Czujniki energetyczne

  Autonomiczny czujnik obciążeń mechanicznych słupów energetycznych. Urządzenie umożliwia ciągłe pomiary odchylenia słupów energetycznych, sił działających na budowle wysokościowe. Projekt własny B-Droix.

 • Obuwie przyszłości

  Badania nad opracowaniem elektroniki stosowanej dla Straży pożarnej oraz ratowników służb ratowniczych oraz opiekunów i pensjonariuszy domów pomocy senioralnej, w tym chorym na Alzheimera (elektronika, systemy nawigacji i pozycjonowania, w tym wysoko-precyzyjne systemy pozycjonowania w przestrzeni zamkniętej). Opracowanie obuwia wspomagającego osoby opiekujące się pacjentami z chorobami otępiennym, w tym z chorobą Alzheimera

  Opracowanie obuwia dla Domów Opieki Społecznej – w szczególności dla Domów Opieki Seniora

  Opracowanie obuwia specjalistycznego dla ratowników Straży Pożarnej

  Zbudowano prototypowe rozwiązania systemów:

  – pozycjonowania w pomieszczeniach zamkniętych z zastosowaniem sygnałów radiowych (In-door Navigation, BPS – bluetooth positioning system, pozycjonowanie na bazie RFiD),

  – system odzyskiwania energii z ruchu,

  – miniaturowa elektronika zarządzania systemem (Hardware i Software).

  Obszar współpracy

Projekty z udziałem pracowników zespołu B-Droix

 • Telemedyczne

  Stetowideoskop – urządzenie do zdalnego prowadzenia badań medycznych.

  Projekt realizowany przez firmę R2Ideas pod nadzorem dr Rafała Dalewskiego.

 • Aerodynamiczne

  Projekty turbin wiatrowych i napędów aerodynamicznych. Projekt realizowany przez dr Rafała Dalewskiego w Politechnice Warszawskiej przy współpracy z firmą Ciarko.