• B-Droid - Robot do zapylania roślin

  Projekt automatyzacji zapylania roślin za pomocą robotów. Projekt realizowany pod kierownictwem dr Rafała Dalewskiego przy współpracy z Politechniką Warszawską. W ramach projektu został zbudowany pierwszy autonomiczny układ do mechanicznego zapylania roślin – robot w dwóch odmianach – latającej i jeżdżącej.

 • UAV - Bezzałogowy statek powietrzny

  Projekt mający na celu automatyzację zadań realizowanych przez drony, sterowanie oraz automatyczne planowanie tras przelotu, identyfikację oraz omijanie przeszkód. W ramach projektu zrealizowano automatyzację procesów obserwacji prowadzonych z dronów, sterowanie orientacją oraz pracą kamery. Projekt realizowany przy współpracy z firmą SmartFactor

 • AR/VR/MR

  Badania nad urządzeniem i systemem wspierającym dokładność i stabilność prezentacji obiektów rozszerzonej – AR,  wirtualnej – VR oraz mieszanej rzeczywistości – MR. W ramach projektu opracowujemy urządzenie pozwalające na określanie położenia i orientacji z bardzo wysoka precyzją. Urządzenie to umożliwi stabilne i precyzyjne śledzenie obiektów w systemach mieszanej rzeczywistości.

  Projekt realizowany przy współpracy z firmą SmartFactor.

 • AI/HR

  Badania nad algorytmami sztucznej inteligencji wspomagającymi procesy rekrutacji, automatyzacja procesów rekrutacyjnych, algorytmy oceny kompetencji, dopasowania i rozwoju pracowników. Algorytmy harmonogramowania oraz oceny ryzyka i predykcji zdarzeń z uwzględnieniem optymalizacji przemieszczania się w ramach sieci drogowej i transportu publicznego oraz carshareingu. Projekt realizowany przy współpracy z firmą Express.

 • FizjoDroix

  Opracowanie urządzenia pomiarowego dla biegaczy. Czujniki ruchu, pozycji, przeciążeń oraz przyspieszeń wykorzystywane w fizjoterapii oraz ocenie sportowca. Projekt własny B-Droix.

 • Czujniki energetyczne

  Autonomiczny czujnik obciążeń mechanicznych słupów energetycznych. Urządzenie umożliwia ciągłe pomiary odchylenia słupów energetycznych, sił działających na budowle wysokościowe. Projekt własny B-Droix.

 • Obuwie przyszłości

  Badania nad opracowaniem elektroniki stosowanej dla Straży pożarnej oraz ratowników służb ratowniczych oraz opiekunów i pensjonariuszy domów pomocy senioralnej, w tym chorym na Alzheimera (elektronika, systemy nawigacji i pozycjonowania, w tym wysoko-precyzyjne systemy pozycjonowania w przestrzeni zamkniętej).

  • Opracowanie obuwia wspomagającego osoby opiekujące się pacjentami z chorobami otępiennym, w tym z chorobą Alzheimera
  • Opracowanie obuwia dla Domów Opieki Społecznej – w szczególności dla Domów Opieki Seniora
  • Opracowanie obuwia specjalistycznego dla ratowników Straży Pożarnej
  Obszar współpracy

Projekty z udziałem pracowników zespołu B-Droix

 • Telemedyczne

  Stetowideoskop – urządzenie do zdalnego prowadzenia badań medycznych.

  Projekt realizowany przez firmę R2Ideas pod nadzorem dr Rafała Dalewskiego.

 • Aerodynamiczne

  Projekty turbin wiatrowych i napędów aerodynamicznych. Projekt realizowany przez dr Rafała Dalewskiego w Politechnice Warszawskiej przy współpracy z firmą Ciarko.